„Największą wiarę mają ateiści: wierzą, że Boga nie ma.”

„Zamiast się skarżyć, że Bóg jest ukryty, złóżcie mu dzięki, że tyle z siebie odsłonił.”

„Ja wiem, że Ty wszystko możesz, ja wierzę w Twą moc i gest, jak wierzy żołnierz zabity, że w siódmym niebie jest, jak zmysł każdy chłonie z wiarą Twój ledwo słyszalny głos, jak wszyscy wierzymy w Ciebie nie wiedząc, co niesie los.”

„Prawda jest podobna Bogu: nie ukazuje się bezpośrednio, musimy ją odgadywać z jej przejawów.”

„Człowiek nie może umniejszyć Bożej chwały, odmawiając Mu czci, tak jak szaleniec nie może zgasić słońca, pisząc słowo „ciemność” na ścianach swojej celi.”

„Gardząc Bogiem gardzimy wiecznością.”