„Kiedy nareszcie udało się mężczyznom przekonać kobiety, że miłość jest grzechem, poszły jedne do klasztoru, drugie na ulicę.”

„Grzesznik to człowiek, który nie ma dość woli, aby nie kochać zła.”