„Największym grzechem jest grzech miłości – jest tak wielki, że trzeba dwojga, żeby go popełnić.”

„Naprawdę złodziejem jest nie ten, kto ukradł potrzebną mu rzecz, lecz ten, który posiada rzeczy zbędne dla niego, a konieczne innym; tak czynią bogaci.”

„Ten, kto popełnia grzech, jest człowiekiem; ten, kto nad tym boleje, jest świętym; ten, kto się tym szczyci, jest szatanem.”

„W tym, w czym sami grzeszymy, jesteśmy najbardziej surowi dla innych.”