„Można być mądrym nie przeczytawszy ani jednej książki; wierząc zaś we wszystko, co jest napisane w książkach, nie można nie być głupcem.”

„Bądźmy jak najdalej od mądrości, która nie płacze; filozofii, która się nie śmieje; wielkości, która nie schyla czoła przed dziećmi.”

„Mądrość myślenia przejawiać się powinna w mądrości działania.”

„Boże, daj mi cierpliwość, bym pogodził się z tym, czego zmienić nie jestem w stanie. Daj mi siłę, bym zmieniał to, co zmienić mogę. I daj mi mądrość, bym odróżnił jedno od drugiego.”

„W żadnym razie nie nazywaj sam siebie filozofem i nie rozprawiaj wśród tłumu o zasadach, ale postępuj stosownie do zasad. W czasie uczty na przykład, nie opowiadaj, jak jeść należy, ale jedz jak należy.”