„Jak wiosenne kwiaty wybieramy mężczyzn, w nadziei, że się rozwiną.”

„Nadzieja – choć zwodnicza – wiedzie przynajmniej nas przyjemniejszą drogą do kresu życia.”

„Żadna noc nie może być aż tak czarna, żeby nigdzie nie można było odszukać choć jednej gwiazdy. Pustynia też nie może być aż tak beznadziejna, żeby nie można było odkryć oazy. Pogódź się z życiem, takim jakie ono jest. Zawsze gdzieś czeka jakaś mała radość. Istnieją kwiaty, które kwitną nawet w zimie.”

„Ludzkość była zawsze podzielona, mniej więcej równo, na optymistów i pesymistów.”