„Ludzkość musi położyć kres wojnie, bo inaczej wojna położy kres ludzkości.”

„Jednym z powodów, dla jakich mamy wojny, jest to, że starsi mężczyźni wysyłają na śmierć mężczyzn młodszych, żeby nie konkurowali z nimi o kobiety. I o ich pozycję.”

„Wojna jest rzeczą zbyt poważną, żeby ją powierzać generałom.”