„Rewolucje są momentami, w których społeczeństwa zapoznają się ze swoją strukturą.”

„Rząd, który kradnie od Piotra, żeby zapłacić Pawłowi, zawsze może liczyć na poparcie ze strony Pawła.”

„Politycy, którzy w opozycji zachowywali się jak odrzutowce, stają się w rządzie spokojni jak szybowce.”

„Demokracja zastępuje mianowanie zepsutej mniejszości wyborem dokonanym przez niekompetentną większość.”

„Rosyjski komunizm jest nieślubnym dzieckiem Karola Marksa i Katarzyny Wielkiej.”

„Demagogia to umiejętność ubierania najbardziej lichych idei w najwznioślejsze słowa.”