„Czujemy, że nasza działalność to tylko kropla w morzu. Ale bez niej ocean byłby uboższy.”

„Jedni pracują jak pszczoły, drudzy wybierają miód.”