„Prawda jest jak ogień, można się przy niej ogrzać, ale można się dzięki niej sparzyć.”

„Chociaż fotografie nie mogą kłamać, kłamcy mogą fotografować.”

„Największą karą dla kłamcy jest nie to, że ktoś mu nie wierzy, ale to, że on sam nie potrafi uwierzyć nikomu.”

„Hipoteza wygodna potrafi zamordować hipotezę trafną.”

„Królestwo kłamstwa nie jest tam, gdzie się kłamie, lecz tam gdzie się kłamstwo akceptuje.”

„Prawda leży tam gdzie powinna, tylko my szukamy jej nie tam gdzie trzeba.”