„Małżeństwo i służba wojskowa to dwie państwowo usankcjonowane formy pozbawienia wolności, za które nie grozi wyrok sądowy.”

„Każdy czyn, nawet najlepszy, popełniony bez przyzwolenia ludzi jest przestępstwem. Oto dlaczego nie ma na świecie czegoś mniej nieokreślonego od przestępstwa.”