„Najefektowniejszą zemstą ludzi wyjątkowych jest przebaczenie.”

„Przebaczyć to znaczy: nie mścić się; nie odpłacać złem za zło, to znaczy kochać.”

„Najpiękniejszy dar to przebaczenie. Tam, gdzie nie chce się przebaczyć, od razu powstaje mur. Od muru zaś zaczyna się więzienie.”

„Wybaczaj wiele innym – sobie nie wybaczaj niczego.”

„Jeśli ktoś mi coś ukradł, to oznajmiam przed Bogiem, że to był prezent.”

„Mąż zawsze ma tę możliwość, aby mieć ostatnie słowo; może prosić o przebaczenie.”

„Zanim się kogoś zgani, należy zawsze wpierw zbadać, czy nie należałoby wybaczyć.”