„Człowiek, który nie lubi i nie umie przebaczać, jest największym wrogiem samego siebie.”

„Miłość to akt nieustannego przebaczania, czułe spojrzenie, które wchodzi w nawyk.”

„Najefektowniejszą zemstą ludzi wyjątkowych jest przebaczenie.”