„Na świecie jak w łaźni – im kto wyżej siedzi, tym bardziej się poci.”

„Einstein był olbrzymem. Miał głowę w chmurach a stopy na ziemi. Ci z nas, którzy nie są tak wysocy muszą wybierać.”

„Walenie głową w mur to czynność o dużym znaczeniu poznawczym: uzmysławia ona walącemu siłę muru w sposób niezwykle dobitny i plastyczny – inaczej znałby ją tylko ze słyszenia.”

„Kto nie karmi psa, karmi złodzieja.”

„Pierwsza mowa szatana do rodu ludzkiego Zaczęła się niewinnie od słowa: dlaczego?”

„Wystarczy, że drogowskaz będzie pokazywał właściwy kierunek. Sam nie musi tam iść.”