„Walenie głową w mur to czynność o dużym znaczeniu poznawczym: uzmysławia ona walącemu siłę muru w sposób niezwykle dobitny i plastyczny – inaczej znałby ją tylko ze słyszenia.”

„Plotki należy mówić szeptem, aby nie obudzić głosu rozsądku.”