„Dość rozumną postawą wobec spraw tyczących Boga i wszechświata jest uznanie siebie za nierozumną mrówkę.”

„Największy wysiłek rozumu – to uznać, że istnieje nieskończona mnogość rzeczy, które go przerastają.”

„Różnica między mądrością a inteligencją polega na tym, że inteligentny potrafi wyjść z sytuacji, w którą mądry nigdy się nie wpakuje.”

„Potrzebowałem całego życia, by zrozumieć, że nie muszę wszystkiego rozumieć.”