„Gdy brakuje geniuszu, pozostaje zawsze rzemiosło.”

„W pomyśle ujawnia się talent, w wykonaniu sztuka.”

„Człowiek może władać talentem, lecz geniusz włada człowiekiem.”

„Gdybym na początku swojej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów, czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem.”