„Przyczyną, dla której rzeki i morza otrzymują hołd tysięcy strumieni górskich, jest fakt, że trzymają się niżej od nich. I dzięki temu mogą rządzić wszystkimi górskimi strumieniami. Podobnie mędrzec, który chce być ponad ludźmi, ustawia się niżej od nich, a chcąc być przed nimi, ustawia się z tyłu. I tak oto, choć miejsce jego nad […]

„Na świecie jak w łaźni – im kto wyżej siedzi, tym bardziej się poci.”

„Nie chcemy upaństwowienia człowieka, lecz uczłowieczenia państwa.”

„Wobec despoty wszyscy są równi, mianowicie – równi zeru.”

„Urząd: ci, którzy się urządzili.”