„Grube ryby na każdego znajdą haczyk.”

„U ludzi jak u lwów: ten zostaje przywódcą, który najgłośniej ryczy.”

„Są ludzie, którym za nazwisko służy stanowisko.”

„Nieograniczonej władzy pragną zazwyczaj ograniczone jednostki.”

„Demokracja jest wtedy, gdy dwa wilki i owca głosują, co zjeść na obiad. Wolność jest wtedy, gdy uzbrojona po zęby owca może się bronić przed demokratycznie podjętą decyzją.”

„To nie władza korumpuje. Korumpuje lęk przed utratą władzy.”