„Śmierć nie jest przeciwieństwem życia, a jedynie jego dopełnieniem.”

„Z życia należy odchodzić jak z uczty: ani spragniony, ani pijany.”

„Życie- jedynie ono posiada wartość bezwzględną, i z niego rodzi się wszystko inne, co w ogóle posiada wartość.”

„Zawsze trzeba wiedzieć kiedy kończy się jakiś etap w naszym życiu. Jeżeli uparcie chcemy w nim tkwić dłużej niż to konieczne, tracimy radość i szansę poznania tego co przed nami.”